Port Arthur

Lauskarsbrakka i Sulis

Velkommen

I 1905 ble en “lauskarsbrakke” bygget på Sandnes. Avisene skrev på denne tiden om utviklingen i den russiskjapanske krig som raste i Sørøst-Asia. Inntrykkene fra krigens avgjørende slag ved havnebyen Port Arthur må ha vært sterke, for huset på Sandnes fikk navn etter havnebyen og omtales den dag i dag som “Port Arthur”.

Kontaktinformasjon